Termeni și condiții DELMAS PRAHA s.r.o.

Cu sediul în Za Hládkovem 680/12, 169 00 PRAGA 6
Reg. com: 29028051
societate înregistrată în Registrul Comerțului deținută de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, dosar 161 072

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online, situat la http://www.delmas.ro

1. Dispoziții introductive

1.1. Acești Termeni și condiții de afaceri (denumiți în continuare "Termenii și condițiile de afaceri") ale DELMAS PRAHA sro, cu sediul social la Za Hládkovem 680/12, 169 00 PRAGA 6, numărul de identificare 29028051, înregistrată în Registrul Comerțului de către Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, (denumită în continuare "vânzătorul"), în conformitate cu prevederile secțiunii 1751 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil") drepturile și obligațiile mutuale ale părților care decurg din sau în legătură cu contractul de cumpărare încheiat între vânzător și o altă persoană fizică sau juridică (denumită în continuare " cumpărător " ) prin intermediul magazinului online al vânzătorului.
E-shop-ul este operat de către vânzător la http://www.delmas.ro prin interfața web (denumită în continuare "interfața web a magazinului" ).

1.2. Termenii de afaceri reglementează, de asemenea, drepturile și obligațiile părților în utilizarea site-ului web al vânzătorului situat la adresa http://www.delmas.ro ( "site-ul" ) și alte relații legale conexe.

1.3. Termenii de afaceri nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cursul activității sale comerciale sau în exercitarea independentă a profesiei sale.

1.4. Dispozițiile de derogare de la termenii și condițiile comerciale pot fi negociate în contractul de vânzare. Dispozițiile distinctive din contractul de vânzare au prioritate față de dispozițiile termenilor și condițiilor.

1.5. Termenii și condițiile comerciale sunt o parte integrantă a contractului de vânzare. Acordul de achiziție și Termenii și condițiile comerciale sunt pregătite în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.6. Vânzătorul poate modifica sau adăuga textul termenilor și condițiilor comerciale. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

 2. Cont utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorilor efectuate pe un site web, cumpărătorii pot accesa interfața cu utilizator. Cumpărătorul poate efectua comanda bunurilor din contul súu de utilizator (denumit în continuare "cont de utilizator" ). Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate să comande mărfuri fără înregistrare directă pe interfața web a magazinului.

2.2  Când se înregistrează pe o pagină web și comandă bunuri, cumpărătorul este obligat să indice corect și cu adevărat toate datele. Detaliile date în contul de utilizator sunt obligatorii pentru cumpărător să se actualizeze la orice schimbare. Datele furnizate de cumpărători în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate de către vânzător drept corecte.

2.3  Accesul la contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator și recunoaște că vânzătorul nu este răspunzător pentru încălcarea acestei obligații de către cumpărător.

2.4  Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator unor terțe părți.

2.5.  Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu-și folosește contul de utilizator mai mult de 12 luni sau dacă cumpărătorul încalcă obligațiile sale în baza contractului de cumpărare (inclusiv termenii de afaceri).

2.6  Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

 

3. Închiderea unui contract de cumpărare

3.1. Interfața web a magazinului include o listă de bunuri oferite spre vânzare de către vânzător, inclusiv prețurile bunurilor individuale oferite. Prețurile bunurilor oferite sunt enumerate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. 

Vânzarea de bunuri și prețurile acestor bunuri rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. 
Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare pentru termeni individual negociați.

Toate ofertele pentru vânzarea de bunuri plasate în interfața web a magazinului nu sunt obligatorii și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. Dispozițiile secțiunii 1732 2 din Codul civil nu se aplică. 

3.2  Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costul ambalării și livrării bunurilor. Informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor menționate în interfața web a magazinului este valabilă numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.

3.3  Pentru a comanda bunurile, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține, în special, informații despre:

 • - bunurile comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de cumpărător în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),
 • Modalitatea de plată a prețului de achiziție al bunurilor, detalii privind modalitatea necesară de livrare a mărfurilor comandate și
 • - informații cu privire la costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite "Comandă" ).

3.4.  Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul are dreptul să verifice și să modifice datele introduse de cumpărător în comandă, având în vedere capacitatea cumpărătorului de a identifica și corecta erorile care au apărut la introducerea datelor în comandă. Comanda este trimisă de cumpărător vânzătorului făcând clic pe butonul   "CONFIRMARE ȘI FINALIZARE COMANDĂ".

Detaliile date în comandă sunt considerate corecte de către vânzător.
La primirea comenzii, Vânzătorul va confirma primirea comenzii cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată de utilizator în formularul de comandă sau în contul de utilizator (denumită în continuare "adresa electronică a cumpărătorului" ).

3.5.  Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic), în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate).

3.6.  Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se datorează livrării comenzii (acceptării), care este trimisă cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.7.  Cumpărătorul ia la cunoștință că vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare, în special cu persoane care au încălcat în prealabil în mod substanțial contractul de vânzare (inclusiv condițiile de afaceri).

3.8  Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși.

 

4. Prețul bunurilor și termenii de plată

4.1. Cumpărătorul poate achita vânzătorului contravaloarea bunurilor achiziționate precum și orice costuri asociate livrării bunurilor în baza contractului de cumpărare în următoarele moduri:

 • în numerar la locul indicat de cumpărător în comandă;
 • prin transfer bancar în contul vânzătorului270871682/0300, înregistrat la ČSOB, sau în alte conturi ale vânzătorului (denumit în continuare "contul vânzătorului" );
 • card de plată.

4.2.  Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costul de ambalare și livrare a bunurilor. Cu excepția cazului în care nu se specifică altfel, prețul de achiziție și costurile asociate livrării bunurilor sunt înțelese în continuare ca prețul de cumpărare.

4.3 .În cazul plății în numerar la livrare, prețul de achiziție este plătibil la primirea bunurilor. În cazul plății în avans, data scadentă este  în termen de 5 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.4  În cazul plății în avans, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul de plată variabilă. În cazul plății în avans, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma corespunzătoare este creditată în contul vânzătorului.

4.5  În cazul unei plăți externe, cumpărătorul este obligat să plătească toate taxele aferente plății externe. În comanda de plată trebuie apoi să aleagă tipul de taxe OUR, adică toate taxele suportate din partea expeditorului. Dacă se alege un alt tip de taxă, SHA sau BEN, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract și să restituie suma plătită cumpărătorului pe cheltuiala cumpărătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special, în cazul în care cumpărătorul nu primește confirmarea suplimentară a comenzii ( art.3.5 ), să solicite plata întregului preț de cumpărare înainte ca mărfurile să fie expediate către cumpărător. Prevederile secțiunii 2119, 1 din Codul civil nu se aplică.  

4.7.  Orice reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare și de a anula comanda dacă cumpărătorul folosește un cupon de reducere pentru alte bunuri decât cel pentru care se determină reducerea și care este definită printr-un text expres pe cupon. 

4.8.  Dacă este obișnuit în comerț sau dacă este prevăzut de reglementări legale în general, vânzătorul va emite un document fiscal - factură către cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este un plătitor de taxă pe valoarea adăugată.
Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului bunurilor și o trimite în formă electronică la adresa de e-mail a cumpărătorului.

 

5. Retragerea de la contract

5.1.Cumpărătorul precizează că, în conformitate cu prevederile secțiunii 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă din contractul de cumpărare pentru livrarea de bunuri personalizate, în funcție de dorința cumpărătorului, precum și bunuri perisabile, nunuri uzate sau deteriorate.

5.2.  Dacă nu se aplică cazurile menționate la art. 5.1. sau într-un alt caz în care cumpărătorul nu se poate retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul conform prevederilor paragrafului 1829 alin. (1) din Codul civil, de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor; în cazul mai multor tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți din contractul de cumpărare, această perioadă începe de la data ultimei livrări a mărfurilor.

Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară, la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului.

5.3.  În cazul retragerii din contract în temeiul art.5.2. contractul de cumpărare este anulat de la bun început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea retragerii de la contract. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului intacte și nefolosite și, dacă este posibil, în ambalajul original.

5.4.  În termen de 15 zile de la returnarea bunurilor de către cumpărător, conf. Art.5.3 din condițiile de vânzare, vânzătorul are dreptul să revizuiască bunurile returnate, în special pentru a determina dacă mărfurile returnate sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate.

5.5.  În cazul retragerii din contract în temeiul art.5.2 din termenii si conditiile de vânzare, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de cumpărare (excluzând costurile suportate pentru livrarea bunurilor) nu mai târziu de cincisprezece (15) zile de la sfârșitul perioadei de revizuire a bunurilor conform art. 5.4 din Termenii și condițiile comerciale, prin transfer în contul cumpărătorului. De asemenea, vânzătorul are dreptul să returneze prețul de achiziție în numerar atunci când bunurile sunt returnate de către cumpărător.

5.6. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care mărfurile returnate de cumpărător sunt deteriorate, uzate sau parțial consumate, vânzătorul are dreptul la cererea cumpărătorului de despăgubire. Vânzătorul este îndreptățit să ceară despăgubirea din partea cumpărătorului chiar și fără acordul acestuia.

5.7.  La primirea bunurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârziere nejustificată, prin transfer  în contul cumpărătorului.  

 

6. Transport și livrare de mărfuri

6.1. Modul de livrare a bunurilor este determinat de către vânzător, cu excepția cazului în care se prevede altfel în contractul de vânzare. Dacă modul de transport este convenit de cumpărător, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2.  În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, în conformitate cu contractul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. Dacă cumpărătorul nu acceptă bunurile atunci când sunt livrate, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare.

6.3. Dacă, din motive de necesitate a cumpărătorului, este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau în orice alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor, respectiv costurile asociate cu altă metodă de livrare.

6.4.  La primirea mărfurilor de la curier, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în cazul unor defecte, să notifice transportatorul fără întârzieri nejustificate.

În cazul unei deteriorări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în colet, cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la curier.
Prin semnarea unei note de livrare sau a unui document similar, cumpărătorul confirmă faptul că livrarea bunurilor respectă toți termenii și condițiile, iar orice revendicare ulterioară pentru nerespectarea transportului nu poate fi luată în considerare.

6.5.  Drepturile și obligațiile altor părți în transportul de mărfuri pot fi modificate de termenii de livrare ai vânzătorului dacă sunt eliberate de către vânzător. 

 

7. Răspundere pentru defecte, garanție

7.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv garanția vânzătorului, sunt reglementate de reglementările generale obligatorii aplicabile (în special prevederile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2774 și următoarele din Codul civil).

7.2.  Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru faptul că articolul vândut este în conformitate cu contractul de vânzare, în special că acesta nu este defect. Conformitatea cu un contract de vânzare înseamnă că articolul vândut are calitatea și utilitățile conform contractului, descrise de vânzător, producător sau agentul comercial sau corespund publicității preconizate sau calitatea și utilitatea tipului de obiect obișnuit de a respecta cerințele legii, este în cantitatea, gradul sau greutatea corespunzătoare și corespunde scopului pe care vânzătorul îl precizează pentru utilizarea articolului.

7.3.  În cazul în care articolul achiziționat de cumpărător nu corespunde cu Contractul de cumpărare ("neconcordanță cu contractul de cumpărare"), vânzătorul are obligația de a remedia gratuit, fără întârzieri nejustificate, situația conform contractului de cumpărare, după posibilități fie prin înlocuirea articolului, fie prin reparația acestuia; dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului articolului sau se poate retrage din contract. Nu este cazul dacă cumpărătorul a fost înștiințat și a fost de acord, înainte de a prelua articolul, de încălcarea contractului de cumpărare sau a provocat contradicția cu contractul de cumpărare. Un conflict cu un contract de cumpărare care are loc în termen de șase (6) luni de la data primirii elementului va fi considerat ca fiind un conflict existent în momentul acceptării acestuia, cu excepția cazului în care acesta nu este incompatibil cu natura articolului sau dacă nu s-a dovedit altfel.  

7.4.  Dacă nu este vorba de mărfuri perisabile, vânzătorul este responsabil pentru defectele care vor apărea ca un conflict cu contractul de cumpărare după preluarea articolului în timpul perioadei de garanție (garanție).

7.5. Drepturile cumpărătorului care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defecte, inclusiv garanția vânzătorului, sunt revendicate de cumpărător la adresa vânzătorului la DELMAS, Bílkova 122/6, 110 00 Praga 1, Czech republic.

 

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata prețului de achiziție integral al bunurilor.

8.2. Cumpărătorul recunoaște că software-ul și alte componente care alcătuiesc interfața web a magazinului (inclusiv fotografiile produselor oferite) sunt protejate de dreptul de autor. Cumpărătorul este de acord să nu se angajeze în nicio activitate care să îi permită acestuia sau terților să manipuleze sau să utilizeze necorespunzător software-ul sau alte componente care constituie interfața web a magazinului.

8.3.  Cumpărătorii nu sunt autorizați să utilizeze mecanisme, software sau alte practici care pot afecta negativ funcționarea interfeței web a magazinului atunci când utilizează interfața web a magazinului.
Interfața web a magazinului poate fi utilizată numai în măsura în care nu este în detrimentul drepturilor celorlalți clienți ai vânzătorului și este în conformitate cu scopul propus.

8.4.  Vânzătorul nu este obligat să adopte un cod de conduită în legătură cu cumpărătorul în sensul secțiunii 1826 1 punct. e) Codul civil.

8.5.  Cumpărătorul recunoaște că vânzătorul nu este responsabil pentru orice erori rezultate din atacurile unor terțe părți pe un site web sau utilizarea unui site web contrar desemnării acestora. 

8.6.  Cumpărătorul își asumă riscul de a schimba circumstanțele în conformitate cu secțiunea 1765 (2) din Codul civil. 

8.7.  Plângerile consumatorilor sunt tratate de vânzător prin adresa electronică info@delmas.ro Plângerea clientului va fi trimisă de vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

8.8.1 Rezolvarea extrajudiciară a litigiilor de consum în contractul de cumpărare este responsabilitatea Inspectoratului de Comerț din Cehia, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adresa de internet: http://www.coi.cz . Platforma de soluționare online a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător din contractul de vânzare.

8.8.2 Rezolvarea extrajudiciară a litigiilor de consum în contractul de cumpărare este destinată clienților slovaci cu Inspecția Comercială Slovacă relevantă, cu sediul în Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, adresa internet: www.soi.sk.Platforma de soluționare online a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător din contractul de vânzare.

8.9.  Centrul European pentru Consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor în materie de consum online).

8.10.  Vânzătorul este autorizat să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale. Licența comercială se desfășoară în limitele competenței sale de către Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale. Supravegherea domeniului protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială a Republicii Cehe exercită într-o măsură limitată, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Col., privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

 

9. Politica de confidențialitate

9.1. Protecția datelor personale ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este furnizată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal)

9.2. Vânzătorul procesează informațiile personale ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului în măsura: numele și prenumele, adresa, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e - mail, numărul de telefon și numărul de fax ( în mod colectiv, toate denumite „date cu caracter personal " ).

9.3.  Cumpărătorul constată că este obligat să precizeze detaliile personale (atunci când se înregistrează, în contul său de utilizator, atunci când comandă de pe interfața web a magazinului), să declare în mod corect și în mod sincer și să informeze vânzătorul cu privire la orice schimbare a datelor sale personale fără întârzieri nejustificate.

9.4.  Prin prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, vânzătorul poate atribui o terță parte ca procesator. Pe lângă persoanele care transportă bunuri, datele personale nu vor fi transmise terților de către vânzător fără consimțământul prealabil al cumpărătorului.

9.5. Datele personale vor fi procesate timp de 10 ani în scopuri fiscale și contabile, pentru contacte de afaceri timp de 5 ani. Timpul de prelucrare este prelungit cu perioada de garanție dacă depășește perioada legală pentru înregistrările contabile și fiscale. Datele personale vor fi prelucrate în formă electronică într-o manieră automatizată sau într-o formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

9.6. Cumpărătorul confirmă faptul că datele personale furnizate sunt exacte și că acesta a fost informat că este vorba despre o furnizare voluntară de date cu caracter personal. Cumpărătorul declară că a fost informat că vânzarea de date cu caracter personal poate fi revocată de către Vânzător în scris la adresa vânzătorului.

9.7.  În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesatorul (art. 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal în contradicție cu protecția datelor cu caracter personal sau în contradicție cu Legea, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu privire la scopul prelucrării acestora, acesta poate:

 • - cere vânzătorului sau procesatorului o explicație,
 • - cere vânzătorului sau procesorului să elimine condiția rezultată.

Poate fi vorba în special de  blocarea, modificarea, completarea, portabilitatea, copierea, protecția judiciară, contestarea sau lichidarea datelor cu caracter personal. Dacă se consideră că cererea cumpărătorului în conformitate cu teza precedentă este justificată, vânzătorul sau procesatorul de date va elimina imediat condiția defectuoasă. Dacă vânzătorul sau procesatorul nu respectă solicitarea, cumpărătorul are dreptul să contacteze direct Autoritatea pentru Protecția Datelor. Această dispoziție nu aduce afetează dreptul cumpărătorului de a contacta direct Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

9.8.  În cazul în care cumpărătorul solicită informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să transmită aceste informații. Vânzătorul are dreptul să furnizeze informații în temeiul propoziției anterioare pentru a solicita o compensație rezonabilă care să nu depășească costurile necesare furnizării informațiilor.

 

10. Trimiterea mesajelor de afaceri

10.1. Cumpărătorul în conformitate cu secțiunea 7 din Legea nr.480/2004 Coll., Privind anumite servicii ale societății informaționale, astfel cum a fost modificată, este de acord să primească informații referitoare la bunurile, serviciile sau oferta vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este, de asemenea, de acord cu transmiterea comunicărilor comerciale de către vânzător către adresa electronică a cumpărătorului. Cumpărătorul are posibilitatea de a refuza să-și dea acordul pentru o astfel de utilizare a contactului său electronic chiar și atunci când trimite fiecare mesaj individual, cu excepția cazului în care a refuzat inițial această utilizare. 

 

11. Livrare

11.1.Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, orice corespondență referitoare la Contractul de cumpărare va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin e-mail, personal sau prin furnizor de servicii poștale recomandate (la alegerea expeditorului). Cumpărătorului îi este trimisă la adresa de e-mail menționată în contul său de utilizator.

11.2.  Mesajul este considerat a fi expediat după cum urmează:

 • - în cazul livrării prin poștă electronică, atunci când este primită de la serverul de poștă primită; integritatea mesajelor trimise prin e-mail poate fi asigurată printr-un certificat,
   
 • - în cazul livrării personale sau prin intermediul unui operator de servicii poștale prin preluarea corespondenței de către destinatar,
   
 • - în cazul livrării personale sau prin intermediul operatorului serviciului poștal, prin refuzul de a accepta transportul, dacă destinatarul (sau persoana autorizată să preia corespindența sau coletul) refuză să preia livrarea,
   
 • - în cazul livrării prin intermediul furnizorului de servicii poștale, în termen de zece (10) zile de la depunerea corespondenței și cererea adresată destinatarului de a prelua corespondența depozitată. 

 

12. Dispoziții finale

12.1. Dacă relația referitoare la utilizarea site-ului web sau a relației juridice stabilite prin contractul de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este guvernată de legea cehă. 
Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului conform reglementărilor legale generale obligatorii.

12.2. Vânzătorul este autorizat să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale, iar activitatea vânzătorului nu este supusă nici unei alte autorizații. Licența comercială se desfășoară în limitele competenței sale de către Oficiul pentru eliberarea licențelor comerciale.

12.3 .Dacă o prevedere a Termenilor comerciali este nevalidă sau ineficace sau dacă devine așa pe parcurs, în loc de clauzele nevalide, va fi introdusă o prevedere în măsura în care scopul clauzei nevalabile este cât mai asemănător posibil. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu este afectată de celelalte dispoziții. Modificările și completările la contractul de vânzare sau condițiile de afaceri necesită o formă scrisă.

12.4.  Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.5.  În conformitate cu Legea privind vânzările, vânzătorul are obligația de a emite o chitanță către cumpărător. În același timp, este obligat să înregistreze venitul primit împreună cu administratorul de impozite online; în cazul unei defecțiuni tehnice, în cel mult 48 de ore.

 

12.6.  Detaliile vânzătorului:

Adresa de corespondență:
DELMAS, Bílkova 122/6, 110 00 Praga 1

Adresă e-mail: info@delmas.ro                     

 

 

În Praga, pe 2.4. 2024